Rádiós vagy telefonos távfelügyelet?

Rádiós vagy telefonos távfelügyeletet válasszunk?

Mindkét technikának van előnye és hátránya is. A biztonsági rendszerek központi egységei ma már be­építetten tartalmazzák a kapcsolt telefonvonalon megvalósuló távfelügyelethez szükséges modemet. A szolgáltatási láncba azonban ilyenkor természetesen beépül a távközlési szolgáltató adatbiztonsága, s egy távközlési hiba miatt akár órákra megszakadhat a kapcsolat a védett objektummal. Még a szabo­tázsvédett (ún. sáv feletti) modemeknél is igaz ez, bár ebben az esetben a távfelügyeleti szolgáltató­nak legalább információja van a történtekről. Hasonló a helyzet a celluláris mobiltelefon-szolgáltatást igénybe vevő adatátvitelei modemekkel is. A rádiótelefonos berendezések használata mindenképpen többlet­költséget jelent, s az egyszeri befektetést még a szolgáltató által kiszámlázott havidíj is emeli. Ezzel szemben a rádiós jelzésátvitel nem függ külső szolgáltatótól, nem jár plusz havidíjjal és ellenáll a külső zavaró frekvenciáknak.

Jó tanácsok:

- Aki rendelkezik tűz- vagy vagyonvédelmi jelzőberendezéssel, az, ha eddig nem tette volna, köttesse azt távfelügyeletre.

- Aki nem rendelkezik a fenti berendezéssekkel, - az anyagi lehetőségeit figyelembe véve

- Minél hamarabb áldozzon rá, és ne feledkezzen meg a hatékonyság érdekében a távfelügyeletről sem.

- A megfelelő szolgáltatás kiválasztásához kérjen segítséget a cégek telepítő mérnökeitől.

A tanácsadás minden esetben ingyenes.

 

 Egyre fejlődő világunkban a műszaki berendezések, eszközök piacán állandó megújulásnak lehetünk tanúi. Modernebb, több tudással rendelkező eszközök újabb szolgáltatásokat tesznek lehetővé. A távfelügyeletben is új lehetőségek és távlatok nyílnak meg. Ugyanis nem csak lakás- és irodai riasztórendszerekhez csat­lakozhat figyelőszolgálatunk.Arendszerolyanműszakieszközökhözésműszakiberendezésekhez is hozzákapcsolható, mellyel meghatározott kritériumok szerint figyelemmelkísérhetjükazadotteszközállapotát.Azérzékelőklehetnektűz-,gáz-,füst-, vízérzékelők stb. A jelzőberendezések bármilyen műszerrel mérhető para­méterváltozásra beállíthatóak. A felügyelt eszközök, berendezések lehetnek: liftek, üzletek mélyhűtő pultjai, alagsori szintek védelme vízbetörés, talajvíz ellen, kazán, szellőzőrendszerek, áramkimaradás jelzése, gázszivárgás jelzése, stb.

A távfelügyeleti szolgáltatás vagyonvédelmi feladat mellett egészségügyi terüle­ten is alkalmazható. Egy egyszerűen használható, távirányítóhoz hasonló eszköz segítségével a rászoruló beteg kapcsolatba léphet diszpécserünkkel. Ebben az esetben azonban nem a kivonuló szolgálatot, hanem a háziorvost, a mentőket, rokont, szomszédot értesítjük, azokat a személyeket, akiket az ügyfél megadott. Hasznos és életmentő lehet ez a berendezés idősek, egyedülálló emberek számá­ra valamint mindazoknak, akik állandó orvosi kezelés alatt állnak, akiknél hirtelen rosszullét léphet fel. Ajánljuk mindenkinek, aki nem tudja személyesen gondozni idősebb hozzátartozóját, de szeretne gondoskodni róla, és gyors segítséget bizto­sítani számára szükség esetén.

Hogyan működik a rendszer?

Lakásban, családi házban, üzlethelyiségben, irodában, műhelyben stb. telepített érzékelők betörés, tűz-, gáz-, füstérzékelés, hőmérsékletváltozás esetén riasztási jeleket küld a számítógépes közpon­tunkba. A felügyeleti központ tevékenysége folyamatos, a nap 24 órájában fogadják az esetleges jelzé­seket, ahol diszpécsereink megteszik a szükséges intézkedéseket. A riasztások vagy egyéb események számítógépen rögzítésre kerülnek, pl. a riasztót mikor kapcsolták ki-be, milyen kódszámmal, vagy hogy a kazánok, hőközpontok esetén milyen állapotváltozások következtek be.

A biztonság bérelhető!

Elutazik? Lakodalomba készül? Ha rendelkezik riasztórendszerrel, távfelügyeleti szolgáltatásunkat ideiglenesen is megrendelheti. Előnye, hogy biztonságban tudhatja értékeit. Bízunk abban, hogy távriasztó rendszerünk elnyeri tetszését, találkozik igényeivel, s Ön is él az új szolgáltatás kínálta le­hetőségekkel.

A szolgáltatás előnyei:

Hány év munkája az a családi otthon, üzlet, iroda, üzem, mezőgazdasági telep, melyet Ön kialakított? Ez a fáradságos munka percek alatt a betörők zsákmánya, vagy a tűz martaléka lehet. A számítógépes felügyeleti rendszer a mai vagyonvédelmi igényeknek megfelelő hatékonysággal működik. A kárese­mény megelőzésére - természetesen - nem képes, de lehetővé teszi, hogy korai szakaszban be lehes­sen avatkozni a folyamatba, akkor is, amikor a védett objektumban nem tartózkodik senki.

 

Kedvező árú távfelügyeleti szolgáltatásért keresse a Telmon Távfelügyeletet, akik az egész ország területén vállalnak szolgáltatást:

http://www.telmon.hu/?page=6

 

Legnépszerűbb cikkek

A riasztórendszer bemutatása 6 pontban

A riasztórendszer bemutatása 6 pontban

DSC biztonsági rendszert bemutatója 6 egyszerű lépésben. Kezelők, vezérlők, héjvédelem, belső védelem, Élet- és értékvédelem, Kommunikáció és távfelügyelet
Google Analytics Alternative