Rádiós vagy telefonos távfelügyelet?

Rádiós vagy telefonos távfelügyeletet válasszunk?

Mindkét technikának van előnye és hátránya is. A biztonsági rendszerek központi egységei ma már be­építetten tartalmazzák a kapcsolt telefonvonalon megvalósuló távfelügyelethez szükséges modemet. A szolgáltatási láncba azonban ilyenkor természetesen beépül a távközlési szolgáltató adatbiztonsága, s egy távközlési hiba miatt akár órákra megszakadhat a kapcsolat a védett objektummal. Még a szabo­tázsvédett (ún. sáv feletti) modemeknél is igaz ez, bár ebben az esetben a távfelügyeleti szolgáltató­nak legalább információja van a történtekről. Hasonló a helyzet a celluláris mobiltelefon-szolgáltatást igénybe vevő adatátvitelei modemekkel is. A rádiótelefonos berendezések használata mindenképpen többlet­költséget jelent, s az egyszeri befektetést még a szolgáltató által kiszámlázott havidíj is emeli. Ezzel szemben a rádiós jelzésátvitel nem függ külső szolgáltatótól, nem jár plusz havidíjjal és ellenáll a külső zavaró frekvenciáknak.

Jó tanácsok:

- Aki rendelkezik tűz- vagy vagyonvédelmi jelzőberendezéssel, az, ha eddig nem tette volna, köttesse azt távfelügyeletre.

- Aki nem rendelkezik a fenti berendezéssekkel, - az anyagi lehetőségeit figyelembe véve

- Minél hamarabb áldozzon rá, és ne feledkezzen meg a hatékonyság érdekében a távfelügyeletről sem.

- A megfelelő szolgáltatás kiválasztásához kérjen segítséget a cégek telepítő mérnökeitől.

A tanácsadás minden esetben ingyenes.

 

 Egyre fejlődő világunkban a műszaki berendezések, eszközök piacán állandó megújulásnak lehetünk tanúi. Modernebb, több tudással rendelkező eszközök újabb szolgáltatásokat tesznek lehetővé. A távfelügyeletben is új lehetőségek és távlatok nyílnak meg. Ugyanis nem csak lakás- és irodai riasztórendszerekhez csat­lakozhat figyelőszolgálatunk.Arendszerolyanműszakieszközökhözésműszakiberendezésekhez is hozzákapcsolható, mellyel meghatározott kritériumok szerint figyelemmelkísérhetjükazadotteszközállapotát.Azérzékelőklehetnektűz-,gáz-,füst-, vízérzékelők stb. A jelzőberendezések bármilyen műszerrel mérhető para­méterváltozásra beállíthatóak. A felügyelt eszközök, berendezések lehetnek: liftek, üzletek mélyhűtő pultjai, alagsori szintek védelme vízbetörés, talajvíz ellen, kazán, szellőzőrendszerek, áramkimaradás jelzése, gázszivárgás jelzése, stb.

A távfelügyeleti szolgáltatás vagyonvédelmi feladat mellett egészségügyi terüle­ten is alkalmazható. Egy egyszerűen használható, távirányítóhoz hasonló eszköz segítségével a rászoruló beteg kapcsolatba léphet diszpécserünkkel. Ebben az esetben azonban nem a kivonuló szolgálatot, hanem a háziorvost, a mentőket, rokont, szomszédot értesítjük, azokat a személyeket, akiket az ügyfél megadott. Hasznos és életmentő lehet ez a berendezés idősek, egyedülálló emberek számá­ra valamint mindazoknak, akik állandó orvosi kezelés alatt állnak, akiknél hirtelen rosszullét léphet fel. Ajánljuk mindenkinek, aki nem tudja személyesen gondozni idősebb hozzátartozóját, de szeretne gondoskodni róla, és gyors segítséget bizto­sítani számára szükség esetén.

Hogyan működik a rendszer?

Lakásban, családi házban, üzlethelyiségben, irodában, műhelyben stb. telepített érzékelők betörés, tűz-, gáz-, füstérzékelés, hőmérsékletváltozás esetén riasztási jeleket küld a számítógépes közpon­tunkba. A felügyeleti központ tevékenysége folyamatos, a nap 24 órájában fogadják az esetleges jelzé­seket, ahol diszpécsereink megteszik a szükséges intézkedéseket. A riasztások vagy egyéb események számítógépen rögzítésre kerülnek, pl. a riasztót mikor kapcsolták ki-be, milyen kódszámmal, vagy hogy a kazánok, hőközpontok esetén milyen állapotváltozások következtek be.

A biztonság bérelhető!

Elutazik? Lakodalomba készül? Ha rendelkezik riasztórendszerrel, távfelügyeleti szolgáltatásunkat ideiglenesen is megrendelheti. Előnye, hogy biztonságban tudhatja értékeit. Bízunk abban, hogy távriasztó rendszerünk elnyeri tetszését, találkozik igényeivel, s Ön is él az új szolgáltatás kínálta le­hetőségekkel.

A szolgáltatás előnyei:

Hány év munkája az a családi otthon, üzlet, iroda, üzem, mezőgazdasági telep, melyet Ön kialakított? Ez a fáradságos munka percek alatt a betörők zsákmánya, vagy a tűz martaléka lehet. A számítógépes felügyeleti rendszer a mai vagyonvédelmi igényeknek megfelelő hatékonysággal működik. A kárese­mény megelőzésére - természetesen - nem képes, de lehetővé teszi, hogy korai szakaszban be lehes­sen avatkozni a folyamatba, akkor is, amikor a védett objektumban nem tartózkodik senki.

 

Kedvező árú távfelügyeleti szolgáltatásért keresse a Telmon Távfelügyeletet, akik az egész ország területén vállalnak szolgáltatást:

http://www.telmon.hu/?page=6

 

Legnépszerűbb cikkek

Mit mérlegeljen egy cégvezető biztonságtechnikai rendszerek választásánál?

Mit mérlegeljen egy cégvezető biztonságtechnikai rendszerek választásánál?

Ahhoz, hogy egy vállalkozás számára megfelelő rendszert választhassunk ki, fel kell mérnünk az igényeket, lehetőségeket és az elérhető opciókat is. A mérlegelés, illetve a szakemberrel való konzultáció ott kezdődik, hogy meghatározzuk, mit is akarunk ellenőrizni – megfigyelni, illetéktelen behatolás ellen védeni.
Google Analytics Alternative