Weboldal Tájékoztató

Jelen tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja a fogyasztók  (továbbiakban : Felhasználók) informálása a RIASZTO.HU (www.riaszto.hu) internetes felület (továbbiakban: riaszto.hu weboldal) működéséről, és annak tartalmáról.

 

A riaszto.hu weboldal használata, beleértve az azon történő regisztrációt is, díjmentes.

 

1. A riaszto.hu weboldal rendeltetése

 

1.1. A riaszto.hu weboldalon a kalkulációkban feltüntetett termékek forgalmazója a DSC Hungária Kft.

 

1.2. A riaszto.hu  a DSC Hungária Kft. által üzemeltetett weboldal. A DSC Hungária Kft. ezt annak érdekében hozta létre, hogy

- a felhasználók közvetlen információkhoz juthassanak,

- elősegítse az telepítéshez szükséges termékek egyidejű összeállítását,

- megkönnyítse az így összeállított termékcsomag megvásárlását a telepítő partnereinél (továbbiakban: Telepítő),

- műszaki termékinformációk feltüntetésével segítse a felhasználókat. 

1.3. A riaszto.hu weboldalon termékértékesítés nem történik, az nem minősül hagyományos webshopnak.

 

2. A riaszto.hu weboldalon kalkulált árak, költségek

 

2.1. A felhasználók a termékeket a Telepítőknél vásárolhatják meg.

 

A riaszto.hu weboldalon kalkulált termékárak a DSC Hungária Kft. által ajánlott fogyasztói árak (továbbiakban: Ajánlott Fogyasztói Árak).

 

A Telepítők az Ajánlott Fogyasztói Áraktól függetlenül, saját döntésük alapján határozzák meg a termékek eladási árát. Az Ajánlott Fogyasztói Árak érvényesülése nem biztosított, azok az felhazsnálók nagyságrendi tájékozódását segítik.

 

2.2. Az Ajánlott Fogyasztói Árak a riaszto.hu weboldal segítségével megvásárolt termékekre irányadóak.

  

3. A kalkuláció folyamata

 

a.) A felhasználó néhány egyszerű lépésben egy „Előajánlatot” kalkulál a riaszto.hu weboldalon.

 

b.) A kalkulált adatokat a kalkulátor e-mailben kézbesíti a Felhasználónak.

 

c.) A kalkulált adatokkal, (amennyiben a felhasználó pozitívan jelzett vissza) a Telepítő felveszi a kapcsolatot a felhasználóval.       

 

4. Szerződéses viszonyok

 

4.1. Sem az Előajánlat lezárása a riaszto.hu weboldalon, sem annak átadása a Telepítők részére nem hoz létre ajánlati kötöttséget sem a felhasználó, sem a Telepítő, sem a DSC Hungária Lft. részéről.

 

4.2. A riaszto.hu weboldalon kiválasztott termékek megvételével kapcsolatban a felhasználó és a Telepítő között jön létre adásvételi szerződés.

 

A felhasználó és a Telepítő megállapodnak a termékek konkrét eladási áráról, a kapcsolódó járulékos költségekről, a telepítés módjáról, helyéről és idejéről, egyéb általuk fontosnak tartott kérdésekről.

 

4.3. A Telepítő a DSC Hungária Kft-től megvásárolja a felhasználó kiszolgálásához szükséges termékeket.

 

4.4. A DSC Hungária Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Telepítő és a felhasználó közötti szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban.

 

5. A riaszto.hu weboldal működésével összefüggő jogszabályok

 

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

- A fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény

- A tisztességtelen kereskedelmi tevékenység gyakorlásának tilalmáról szóló 2008.évi XLVII. törvény

- A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

6. A fogyasztói jogok érvényesítése

 

Panasz

 

A fogyasztó a panaszát a DSC Hungária Kft. székhelyén (1083 Budapest Füvészkert u. 3.) vagy a +36 1/464-7030 telefonszámon szóban, továbbá az e-mail címen, illetve a DSC Hungária Kft.  székhelyére címezve (1083 Budapest Füvészkert u. 3.) postai úton írásban teheti meg.

 

A DSC Hungária Kft. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a DSC Hungária Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadja,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Az írásbeli panaszt a DSC Hungária Kft. a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a DSC Hungária Kft. indokolni köteles.

 

Békéltető Testület

 

Illetékes testület: Budapesti Békéltető Testület (1105 Budapest, Szent László tér 16.).

 

Fogyasztóvédelmi hatóság

 

Illetékes hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (1052 Budapest, Városház u. 7.).

 

Legnépszerűbb cikkek

Mit mérlegeljen egy cégvezető biztonságtechnikai rendszerek választásánál?

Mit mérlegeljen egy cégvezető biztonságtechnikai rendszerek választásánál?

Ahhoz, hogy egy vállalkozás számára megfelelő rendszert választhassunk ki, fel kell mérnünk az igényeket, lehetőségeket és az elérhető opciókat is. A mérlegelés, illetve a szakemberrel való konzultáció ott kezdődik, hogy meghatározzuk, mit is akarunk ellenőrizni – megfigyelni, illetéktelen behatolás ellen védeni.
Google Analytics Alternative