Weboldal Tájékoztató

Jelen tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja a fogyasztók  (továbbiakban : Felhasználók) informálása a RIASZTO.HU (www.riaszto.hu) internetes felület (továbbiakban: riaszto.hu weboldal) működéséről, és annak tartalmáról.

 

A riaszto.hu weboldal használata, beleértve az azon történő regisztrációt is, díjmentes.

 

1. A riaszto.hu weboldal rendeltetése

 

1.1. A riaszto.hu weboldalon a kalkulációkban feltüntetett termékek forgalmazója a DSC Hungária Kft.

 

1.2. A riaszto.hu  a DSC Hungária Kft. által üzemeltetett weboldal. A DSC Hungária Kft. ezt annak érdekében hozta létre, hogy

- a felhasználók közvetlen információkhoz juthassanak,

- elősegítse az telepítéshez szükséges termékek egyidejű összeállítását,

- megkönnyítse az így összeállított termékcsomag megvásárlását a telepítő partnereinél (továbbiakban: Telepítő),

- műszaki termékinformációk feltüntetésével segítse a felhasználókat. 

1.3. A riaszto.hu weboldalon termékértékesítés nem történik, az nem minősül hagyományos webshopnak.

 

2. A riaszto.hu weboldalon kalkulált árak, költségek

 

2.1. A felhasználók a termékeket a Telepítőknél vásárolhatják meg.

 

A riaszto.hu weboldalon kalkulált termékárak a DSC Hungária Kft. által ajánlott fogyasztói árak (továbbiakban: Ajánlott Fogyasztói Árak).

 

A Telepítők az Ajánlott Fogyasztói Áraktól függetlenül, saját döntésük alapján határozzák meg a termékek eladási árát. Az Ajánlott Fogyasztói Árak érvényesülése nem biztosított, azok az felhazsnálók nagyságrendi tájékozódását segítik.

 

2.2. Az Ajánlott Fogyasztói Árak a riaszto.hu weboldal segítségével megvásárolt termékekre irányadóak.

  

3. A kalkuláció folyamata

 

a.) A felhasználó néhány egyszerű lépésben egy „Előajánlatot” kalkulál a riaszto.hu weboldalon.

 

b.) A kalkulált adatokat a kalkulátor e-mailben kézbesíti a Felhasználónak.

 

c.) A kalkulált adatokkal, (amennyiben a felhasználó pozitívan jelzett vissza) a Telepítő felveszi a kapcsolatot a felhasználóval.       

 

4. Szerződéses viszonyok

 

4.1. Sem az Előajánlat lezárása a riaszto.hu weboldalon, sem annak átadása a Telepítők részére nem hoz létre ajánlati kötöttséget sem a felhasználó, sem a Telepítő, sem a DSC Hungária Lft. részéről.

 

4.2. A riaszto.hu weboldalon kiválasztott termékek megvételével kapcsolatban a felhasználó és a Telepítő között jön létre adásvételi szerződés.

 

A felhasználó és a Telepítő megállapodnak a termékek konkrét eladási áráról, a kapcsolódó járulékos költségekről, a telepítés módjáról, helyéről és idejéről, egyéb általuk fontosnak tartott kérdésekről.

 

4.3. A Telepítő a DSC Hungária Kft-től megvásárolja a felhasználó kiszolgálásához szükséges termékeket.

 

4.4. A DSC Hungária Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Telepítő és a felhasználó közötti szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban.

 

5. A riaszto.hu weboldal működésével összefüggő jogszabályok

 

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

- A fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény

- A tisztességtelen kereskedelmi tevékenység gyakorlásának tilalmáról szóló 2008.évi XLVII. törvény

- A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

6. A fogyasztói jogok érvényesítése

 

Panasz

 

A fogyasztó a panaszát a DSC Hungária Kft. székhelyén (1083 Budapest Füvészkert u. 3.) vagy a +36 1/464-7030 telefonszámon szóban, továbbá az e-mail címen, illetve a DSC Hungária Kft.  székhelyére címezve (1083 Budapest Füvészkert u. 3.) postai úton írásban teheti meg.

 

A DSC Hungária Kft. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a DSC Hungária Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadja,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Az írásbeli panaszt a DSC Hungária Kft. a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a DSC Hungária Kft. indokolni köteles.

 

Békéltető Testület

 

Illetékes testület: Budapesti Békéltető Testület (1105 Budapest, Szent László tér 16.).

 

Fogyasztóvédelmi hatóság

 

Illetékes hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (1052 Budapest, Városház u. 7.).

 

Legnépszerűbb cikkek

Analóg kamerák paraméterei

Analóg kamerák paraméterei

Képfelbontás, Fényérzékenység, Jel-zaj viszony
Google Analytics Alternative